Av.Ümit YAYLA ile "Anonim Şirketlerde Organlar ve Güncel Gelişmeler ile Sermaye Piyasasında Temel Kavramlar" Üzerine