Prof.Dr.Baki KURU ile Medeni Yargılama Hukuku Üzerine

Yazar: | Tarih: 21 Aralık 2020

Dr.Öğr.Üyesi Derya KESKİNCİ hocamızın google Classroom üzerinden yapmış olduğu ders aracılığı ile gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Prof. Dr. Baki KURU’ nun Özgeçmişi

1928 yılında Akçakoca’da dünyaya geldi. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin orta kısmını, 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi. 1946-1950 yılları arasında, sırasıyla Beyşehir, Bilecik ve Diyarbakır Devlet Orman İşletmelerinde Orman Bölge Şefi olarak görev yaptı. 1950-1951 yılları arasında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951-1955 yılları arasında, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında Harita Tetkik Memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti.

1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun oldu. 1958 yılında, Almanya’nın Münster Üniversitesi’nde Hukuk Doktoru ünvanını aldı ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak girdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1960 yılında Doçent, 1966 yılında da Profesör oldu. 1983 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir.

Sayılamayacak kadar fazla ve Türk hukukunun gelişmesine önemli katkılar yapan eserler vermiş, pek çok bilim insanının ve hukukçunun yetişmesinde büyük rol oynamıştır.