İptal Davasının Konusu Bakımından İdari İşlem Kavramı

Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Gül ÜSTÜN, fakültemiz İdari Yargılama Hukuku dersine misafir olacak ve "İptal Davasının Konusu Bakımından İdari İşlem Kavramı" konulu sunum gerçekleştirecektir. Hocamızın sunumuna tüm akademisyen ve öğrencilerimiz davetlidir.

1 2 3 4 5 6