Fakültemiz Öğretim Üyelerince Yürütülen Sosyal Seçimlik Derslerin Vize Programı

Yazar: hukuk | Tarih: 24 Nisan 2024

Fakültemiz Öğretim Üyelerince Yürütülen " SSD 271 Çevresel Adalet " ile " SSD 281 Temel Medeni Hukuk Bilgisi" Sosyal seçimlik derslerinin Yarıyıl sonu (Vize) sınavı 02.05.2024 tarihinde Perşembe günü saat 14.00'de Amfi-3'de, "SSD 275 Rasyonelleştirilmiş Pratik uyuşum" Yarıyıl sonu (Vize) sınavı 02.05.2024 tarihinde Perşembe günü saat 14.00'de Amfi-2'de yapılacaktır.

İlgili öğrencilere ilanen duyurulur.