Dr.Öğr.Üyesi Harun NASIR ile Enerji Piyasasında Son Kırk Yıllık Dönemde Yaşanan Reform Sürecinin Altında Yatan Ekonomik Sebepler" üzerine