Ceza Hukuku Temel Esaslar Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!

Author: hukuk | Date: October 19, 2022

Ceza Hukuku Temel Esaslar seçmeli dersi kapsamında yapılacak olan kitap tahlilleri için seçilen kitapların 15 Aralık 2022 tarihine kadar Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Arş. Gör. Z. Özlem E. Yılmaz'a bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.