2017-2018 Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı

الكاتب: | تاريخ: ٢ نوفمبر ٢٠١٧

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı

OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 09.30’da Dekan Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL Başkanlığında ilgili Fakültenin Konferans Salonunda yapıldı.

Dekan Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL’in açılış konuşmasıyla ve sunumuyla başlayan toplantıda Dekan tarafından Üst Yönetimin de katılacağını belirtmiş olduğu Akademik Kurul Toplantısına Perşembe günü (yani bir gün sonra) Bafra İşletme Fakültesi Temel Atma Töreni olması ve Perşembe günü yapılacak senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarının öne alınması sonucu oluşan yoğun programları nedeniyle toplantıya katılamama nedeniyle üzüntü dilekleri katılımcı öğretim elemanlarına iletildi.

Fakültemize adını veren Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in hayatı ve özgeçmişini anlatan sunumuyla devam toplantıda Fakültenin inşaat masraflarını üstlenen merhum Mustafa Kemal Güneşdoğdu da anıldı.

Sunumun ilerleyen bölümlerinde Fakültenin tarihçesi öğrenci sayıları öğretim elemanı kadrolarındaki son durum fakültemizi tercih eden öğrencilerin yüzdelik dilimleri gibi birçok istatistiksel bilgi sundu.

Yine 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40/d maddesi ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemizde ders veren katkıda bulunan; - Gazi Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ’a

 • Maltepe Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf AKSAR’a
 • Dicle Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN’e
 • Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa TÜYSÜZ’e
 • Erciyes Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih BİRTEK’e
 • Maltepe Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN’a

  Değerli katkılarından dolayı minnet ve şükranlarını ifade etti.

  Yine bu bağlamda 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 31. Maddesi ile Genel Kamu derslerini vermek üzere alanının bilim doktoru Samsun Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI’ya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/a maddesine göre fakültemize katkıda bulunan; Prof. Dr. Berna AYDIN Doç. Dr. Sait KURŞUNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hande ÜNSAL Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURLA Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK ve isimlerini tek tek andığı birçok öğretim görevlisi ve okutman hocalara da şükran ve minnetlerini dile getirdi.

  Fakültenin fiziki koşulları duruşma salonu kütüphane ve dersliklerin görünümü ve son durumu ile sunumunu tamamladı.

  Toplantını ilerleyen bölümlerinde Fakültenin Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve işleyişiyle ilgili görüşlerini ifade ederken öğretim elemanlarının da bu konudaki görüşlerini kabul etti. - Bu dönem için ders veren öğretim elemanlarına derslerde devam almalarını ders başlamadan yönetmelikte devam zorunluluğu olduğu hususunu öğrencilere hatırlatmalarını istedi. Öğrencinin okula devamlılığının artışı ile birlikte başarının da daha yükseleceğinin umut edildiği ifade edildi.

 • Öğretim üye ve elemanlarının öğrenciyi Fakülte ve yerleşkeye daha çok çekebilmek ve akademisyenlerden daha fazla yararlanmasını sağlamak üzere neler yapılabileceği bu konuda yeni fırsatların yaratılması ve ayrıca öğrencilere yerleşke imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri hususunda yardımcı olunması hususuna ve benzeri konulara değinildi.
 • Eğitim-Öğretimde kaliteyi geliştirmenin daha donanımlı hukukçuların yetiştirilmesinin bir ekip çalışmasıyla mümkün olacağına ve hepinizin hepimizin bu ekibin bir parçası olduğumuza vurguda bulunuldu.

  Müfredatımızın ve Bologna çerçevesinde derslerimizin ve ders kredi ve AKTS’lerinin yeniden gözden geçirilmesi hususunda görüş alışverişi de yapılan toplantıda 5 kişilik bir komisyonun bu konuda çalışma yapmak üzere kurulmasına karar verildi ve komisyon üyeleri seçildi. - Seçilen Komisyon üyelerine ilk öneri olarak seçmeli havuzunun çeşitlendirilmesi ancak seçmeli ders sayısının azaltılması ve farklı fakültelerden Hukuk Fakültesi yeterlilikleriyle de örtüşen/katkı sağlayabilecek bölümlerden Seçmeli havuzuna Alan Dışı Seçmeli ders eklenmesi önerildi.

  Fakültemiz öğrencilerinin mevcut Yaz Okulu yönetmeliğine göre gerek diğer yüksek öğretim kurumlarından yaz okulundan yararlanmaları gerekse bizim yaz okulu uygulamamız hususun gündeme getirildi. - Dekan Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil bu konunun enine boyuna tartışılmasını önermesi üzerine toplantıya katılan tüm öğretim elemanları Fakültemiz için yaz okulu uygulamasının yerinde bir uygulama olmadığına Fakültemizde Ara sınavı (Vize) ve Yılsonu sınavı (Final) sonrası bütünleme sınavının da uygulandığına dikkat çekerek yaz okulunun hukuk için donanımlı bir hukukçu yetiştirme amacının dışında değerlendirme sistemini sulandırıcı etkisi olabilen bir uygulama olduğunu ve bütün katılımcıların ortak görüşünün bu olması sonucunda konunun bir üst makama iletilmek üzere tartışılması sonlandırıldı.

 • Dekan Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin Keçeligil’in üst yönetim ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrencilerimize gerek okulumuzdan gerekse diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulundan ders aldırılmaması hususunda bir engel olup olmadığı hususunda yasal ve mevzuat açısından bir engel bulunup bulunmadığı hususunda bilgi vermek üzere toplantı yapılmasını talep edeceğini ve adı geçen makamlar ile bir kez daha görüşeceğini söylemesiyle birlikte bir sonraki maddeye geçildi.

  Fakültemizi tanımak ve tercih etmek için bilgi almak üzere talepte bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından müracaat eden okullara Fakültemizi tanıtmak üzere yapılabilecek etkinlikleri planlamak ve geliştirmek amacıyla bir komisyon oluşturulması ile 09:30’da başlayan toplantı saat 12:12’da sona erdi.