2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Kurul Toplantısı

Yazar: | Tarih: 30 Ocak 2018

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak 2018 Cuma günü saat 13.00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Dekanımız Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL Başkanlığında Fakültemiz Konferans Salonunda yapıldı.

Madde 1: Dekan Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL’in açılış konuşmasında;

 1. 2017-2018 Öğretim Yılı güz yarıyılını başarılı bir şekilde sorunsuz tamamlandığına bunda kadromuzda bulunan öğretim elemanlarıyla birlikte diğer fakültelerden/yüksekokullardan ve çeşitli yükseköğrenim kurumlarından katkı sağlayan öğretim elemanlarına teşekkür etti.
 2. 29 Ocak 2018 pazartesi itibariyle 2. Dönemin(yani 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminin) başlayacağını bu dönemde de öğrencilerin derslere yoğun katılımını sağlayabilmek için düzenli ders yapılmasının ve devam alınmasının gerekliliğine değindi.
 3. 2017-2018 Öğretim yılı sonunda yapılan yılsonu sınav sonuçlarına göre öğrencilerin cevaplayamadıkları yada cevaplamada zorlandıkları soruları tespit etmelerini bu soruların doğru şıklarını kapsamını ve sorunun net cevabının ne olması gerektiğini öğrencilerle paylaşılmasının önerdi. Ve kendisinin de öyle yaptığını söyledi.

  Madde 2: Kendilerinin ve öğrencilerin kütüphaneden daha fazla faydalanabilmeleri için; 1. Kütüphanede yeni 5(beş) farklı akademik veri tabanı kazandırıldığını ve bunlara tam metin erişilebilir olduğunu söyledi. Bu yayınlar hakkında öğrencilere derslerde önerilerde bulunulabileceğine dikkat çekti.

 4. Anabilim Dalı Başkanlarından ve ilgili anabilim dalı araştırma görevlilerinden kütüphanede bulunan mevcut kaynaklar içinden tarama yapmalarını ve her anabilim dalının öne çıkan/güncel kaynaklara erişimi daha kolay ve gözler görünebilir şekilde düzenleme yapmalarını önerdi.

  Madde 3: 2017-2018 Öğretim Yılı bahar yarıyılında Fakülte olarak etkinlik yapmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Bunun için; 1. Kendisinin de Bölüm Başkanı olması nedeniyle ilk sempozyumu Kamu Hukuku Bölümü öğretim elemanlarının da katkılarıyla düzenlemek istediğini ve bunun için ilgili bölüm öğretim elemanlarından çalışmalara başlamalarını istedi.

 5. 2017-2018 Öğretim Yılı dönem sonunda doğru bir sempozyum da Özel Hukuk Bölümü öğretim elemanlarının gerçekleştirmesi önerisinde bulundu.
 6. 3-4 Mayıs 2018’de gerçekleşecek olan Tıp Hukuku Kongresi hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu sempozyuma katıldığını isteyen öğretim elemanlarının buraya bildiri gönderebileceğini söyledi ve katılımlarını önerdi.
 7. Diğer Yükseköğretim Kurumlarının yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerden yararlanmaları takip etmeleri ve katılmalarının özellikler genç akademisyen hocalarımız için faydalarına değindi

  Madde 4: Arabuluculuk Daire Başkanlığına yapılan Fakülte olarak Arabuluculuk Eğitimi verilmesine dair iznin alındığını ve onayın geldiğini öğretim elemanlarıyla paylaştıktan sonra en kısa sürede Sürekli Eğitim Merkeziyle görüşülerek eğitime başlanacağı bilgisini verdi. Dekan Prof.Dr. Hasan Tahsin KECELİGİL bu eğitimin şehrimizin ve bölgemizin de ihtiyacına cevap vereceğini ve üniversitemize katkı sağlayacağını belirtmesiyle bir sonraki maddeye geçildi.
  Madde 5: Dekan Prof.Dr. Hasan Tahsin KECELİGİL’in konuşmasını bitirmesiyle dilek ve temennilere geçildi. 1. Bazı öğretim elemanları binanın fiziki koşullarının yetersizliğinden yakındı. Öğretim elemanlarının lavabolarının öğrenciler tarafından uygunsuz kullanıldığına değinildi

 8. Dekan Prof.Dr.Hasan Tahsin Keçeligil bu konuda bir çalışmanın devam ettiğini mevcut mescitlerin öğrenci işleri bürosunun karşısına taşınma işleminin sürdüğünü ve muhtemelen dönem başına yetişeceğini ve böylece öğretim elemanları katlarındaki lavaboların öğretim elemanlarınca kullanılır duruma geçilebileceğini söyledi.
 9. Bazı Araştırma görevlilerimizin bilgisayarlarının olmadığının ve diğer Fakültelerdeki Araştırma Görevlilerinin tamamına bilgisayar verildiği yönündeki taleplerini Dekan Hocaya ilettiler.
 10. Dekan Prof.Dr. Hasan Tahsin KECELİGİL’in bu konuyu üst yönetimle görüşeceğini söyledi.
 11. Toplantı sonrası Fakültemiz Personel yemekhanesinde Fakülte olarak birlikte yiyeceğimiz kaz tiriti yemeğinin ve bu birlikteliğin başarılı bir dönem geçirmemize vesile olması temennisi ile toplantı tamamlandı.