Yasama Semineri 18-19 Nisan 2013


Yasama Semineri
OMÜ Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen “Yasama Semineri”, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.
TBMM Yasama Uzmanı Mustafa Doğanay, TBMM Yasama Uzman Yardımcısı Murat Eker ve TBMM Yasama Uzman Yardımcısı Günal Seyit’in konuşmacı olarak davet edildiği seminere; öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğlulları, “Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Konumuz, devletin üç temel organından biri olan yasama konusu. Programımızda yasama ve yasamanın faaliyetlerinden bahsedeceğiz. TBMM’den yasama uygulama uzman ve uzman yardımcılarına davetimizi kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyorum. TBMM ile ilgili temel kavramlar ve kanun yapma teknikleri gibi yasama çalışmaları, süreçleri temsili komisyon süreci şeklinde anlatılacak. Umarım uygulamalı bir şekilde gerçekleşecek olan bu semineri beğenirsiniz. Faydalı bir seminer olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik , “Fakülte olarak teori ile uygulamanın buluşmasını çok önemsiyoruz. Bunun gereği olarak, lisans öğrenimimize başladığımız yıldan beri ders programlarımızda bir günü boş bırakmak suretiyle, her kademedeki öğrencilerimizin avukat büroları ve adliye kâtipliklerinde bulunmalarını, BARO Başkanlığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı çalışmalarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Bu uygulamanın da başarılı ve faydalı olmasını diliyorum. ” dedi.

TBMM Yasama Uzmanı Mustafa Doğanay yaptığı konuşmada, “Hukuk fakültesini bitirdiğimde TBMM’yi görmemiştim. Meclisi bir bina ve milletvekillerinden ibaret sanıyordum. Ancak yasama uzmanlığını kazandığım zaman bunun böyle olmadığını anladım. Biz meclisi sizlerin ayağına getirmek istedik. Bugün yapacağımız çalışma özellikle komisyonlarda model parlamento ve komisyon çalışması olacak. Mecliste vuku bulan bütün evreleri burada canlandırmaya çalışacağız. Gerçek oy pusulası getirdik. Temsili komisyon başkan seçimi yapacağız. Yarın da Ordu’nun büyükşehir olmasıyla ilgili görüşmelerin genel kurulunu yapacağız.” dedi.

Konuşmasında TBMM ve yasamayla ilgili bazı temel kavramları hatırlatan Mustafa Doğanay, “Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurudur. Bir siyasi partinin kurulmasını için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır. Danışma Kurulu, siyasi parti gruplarının TBMM çalışmalarına katılımlarında uyum sağlamak ve bu çalışmalara yön vermek amacıyla oluşturulmuş bir kuruldur. Oybirliği esasına göre çalışır.” dedi.

TBMM Yasama Uzmanı Yardımcısı Günal Seyit ‘Kanun Yapım Tekniği’ başlıklı konuşmasında, “Kanun yapım tekniği dediğimizde çok geniş kapsamlı bir kavram kullanmış oluyoruz. Kanun tasarısın ortaya çıması için taslağın ortaya çıkması gerekiyor. Bir taslağın ortaya çıkması içinde belli bir konuda toplumsal talebin, gereksinimin olması gerekiyor. Bu gereksinimin olgunlaşması kanuna giden sürecin ilk adımını oluşturuyor. Yani, ilk aşama ihtiyacın ortaya çıkması sonraki aşama bu talebi değerlendiren kurumun bir taslak hazırlamasıdır. Hazırlanan taslağın başbakanlığa sunulmadan önce ilgili sivil toplum örgütlerine sunulması gerekir. Görüş bildirmek için 30 günlük bir süre öngörülmüştür. Başbakanlığa sunulduktan sonra bakanlar kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Taslak, TBMM Başkanlığına sunulduğunda tasarı halini almış olur. Kanun teklifleri milletvekilleri tarafından oluşturulur. ” diye konuştu.

Parlamenter Denetim Yolları ile ilgili konuşan TBMM Yasama Uzmanı Yardımcısı Murat Eker de, “TBMM’nin yetkileri yasa yapımı, karar alma, ve parlamenter denetimdir. Hükümetin keyfi uygulamalardan uzak, hukuki çerçevede, ulusal çıkarlar doğrultusunda, görevlerini yerine getirmesinin ve yürütme yetkisini kullanmasının kontrolü, seçmenlere söz verdiği ilkelere uymasının, politika ve programları gerçekleştirmesinin izlenmesi ve denetimi parlamenter denetimin gerekliliğidir. Parlamenter denetimle, hükümet politikaları sorgulanmakta, kamu yönetiminin aksayan, eksik yönleri ortaya konulmakta, uygulamalardaki olumsuzluklara, sorunlara dikkat çekilmekte, işlenen konu üzerinde ilgi uyandırılmakta, harekete geçilmesi, çözüm üretilmesi sağlanmaya çalışılmakta ve izlenen politikaları etkilemek, yön vermek istenmektedir. ” dedi.
Konuşmaların ardından temsili model parlamento toplantısı yapıldı.

2 gün boyunca devam edecek olan “Yasama Semineri”, 19 Nisan Cuma günü sona erecek. Açıklama: data-cke-saved-src=