XII. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi(10-11 Kasım 2016)


12. Üniversitelerarası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre’nin konusu Ceza Hukuku Yaptırım Teorisi idi. Kongreye, kongre bilim komitesi, takım çalıştırıcıları, ceza hukuku alanı ile başkaca alanlardan hocalar ve çok sayıda öğrenci tarafından katılım gerçekleşti.
Kongre, 10 Kasım 2016 günü saat 09:05’te Atatürk’ü Anma Programı ve ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Kongrenin ilk günü Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri konularını sundular. Okulumuzu temsilen, sunum yapan 4.sınıf öğrencilerinden Şeyma ÖZEL ve Hatice SAĞLAM’a, takım çalıştırıcısı Araş. Gör. Merve KOCABIÇAK’a ve oturum yöneticisi olan Yrd. Doc. Dr. Namık Kemal TOPÇU’ya da plaket takdim edilmiştir.
İlk günün sonunda katılımcılarla önce Anayasa Mahkemesi, sonra da Türkiye Adalet Akademisi ziyaret edildi ve kurumlar hakkında bilgiler alındı. Kongrenin ikinci günü Ankara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri konularını sundular. Kongre, kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara plaketleri ve katılım sertifikaları takdim edilmesiyle son buldu. Kongre sonunda Doç. Dr. Erdal YERDELEN  katılımcılara türkü dinletisi sundular.