Vll. Genç Ceza Hukukçular Kongresi (03-06.10.2013)


7. Genç  Ceza Hukukçular Kongresi
 “VII. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi” İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Bielefeld Üniversitesi’nin Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin katılımıyla 03-06 Ekim 2013 tarihlerinde Gediz Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Kongreye Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi hukuku öğretim üyelerinden Prof.Dr.h.c.Hakan HAKERİ, Prof.Dr.h.c.Yener ÜNVER, Prof.Dr.Veli Özer ÖZBEK, Prof.Dr. Handan Yokuş SEVÜK, Doç.Dr.Özlem Yenerer ÇAKMUT, Doç.Dr.Devrim GÜNGÖR, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Nihat KANBUR, Yrd.Doç.Dr.Fatih BİRTEK, Yrd.Doç.Dr.Murat AKSAN, Yrd.Doç.Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ, Yrd.Doç.Dr.Önder TOZMAN, Yrd.Doç.Dr.Pınar BACAKSIZ, Yrd.Doç.Dr. Koray DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Erdal YERDELEN ve Yrd.Doç.Dr.Namık Kemal TOPÇU katılmışlardır.
Üç gün süren kongreye Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesini temsilen 4. sınıf öğrencilerimizden Burak ATEŞ, Ezgi BİLTEKİN ve Fatih KUMBAR katılmış olup, kongrede “Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma” konusunda hazırladıkları tebliğleri başarılı bir şekilde sunmuşlardır.
Kongre sonunda, Kongreye oturum yöneticisi olarak katılan öğretim üyelerimiz Yrd.Doç.Dr. Önder TOZMAN ve Yrd.Doç.Dr. Namık Kemal TOPÇU’ya da katılımlarından ve kongreye desteklerinden dolayı plaket ve sertifika takdim edilmiştir. Ayrıca sunumu gerçekleştiren öğrencilerimize ve takım çalıştırıcıları Araş. Gör. Emre EROĞLU ve Araş. Gör. Alahattin ŞİMŞEK’e katılım sertifikası verilmiştir.