Vl. Genç Ceza Hukukçular Kongresi (18-20.04.2013)


6. Genç Ceza Hukukçular Kongresi
 
Bu yıl Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan “VI. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi” 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kongre’ye; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin Hukuk Fakülteleri katılmıştır. Üç gün süren kongreye fakültemizi temsilen 3. sınıf öğrencilerimizden Ebru ERENER, Ezgi BİLTEKİN ve Tuba ARSLAN katılmış olup, kongrede “Suça Teşebbüs” konusunda hazırladıkları tebliğleri başarılı bir şekilde sunan öğrencilerimize ve takım çalıştırıcısı Araş. Gör. Alahattin ŞİMŞEK’e katılım sertifikası verilmiştir. Kongreye oturum yöneticisi olarak katılan öğretim üyelerimiz Yard. Doç. Dr. Önder TOZMAN ve Yard. Doç. Dr. Namık Kemal TOPÇU’ya da katılımlarından ve kongreye desteklerinden dolayı birer plaket verilmiştir.