lX. Genç Ceza Hukukçular Korngesi (23-25.10.2014)


lX. GENÇ HUKUKÇULAR KONGRESİ
Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan “IX. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi” 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre’ye; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin Hukuk Fakülteleri katılmıştır.
Üç gün süren kongreye fakültemizi temsilen 2. sınıf öğrencilerimizden Başak TOPALCA ve Zeynep Özlem YILDIZ katılmış olup, kongrede “İşlenemez Suça ilişkin Teoriler” hakkında hazırladıkları tebliğleri başarılı bir şekilde sunmuşlardır. Tebliğ sunan öğrencilerimize ve takım çalıştırıcısı Araş. Gör. Alahattin ŞİMŞEK’e katılım sertifikası verilmiştir. Kongreye oturum yöneticisi olarak katılan öğretim üyelerimiz Yard. Doç. Dr. Namık Kemal TOPÇU’ya da katılımlarından ve kongreye desteklerinden dolayı birer plaket verilmiştir.