III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI(04-05 Mayıs 2012


III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
4 MAYIS 2012 CUMA                             A SALONU                                                     I. GÜN
09: 30 -10: 30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ana Kampüs)
Prof. Dr. Hüseyin Akan:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saniç:  Qafqaz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abel Meherremov: Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü
Hüseyin Yıldırım: Adalet Akademisi Başkanı
Suat Kılıç: Gençlik ve Spor Bakanı
Sadullah Ergin: Adalet Bakanı (Teşrifleri Halinde)
Hüseyin Aksoy: Samsun Valisi
Dr. Alparslan Altan: Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Burhan Kuzu: Anayasa Komisyonu Başkanı
 
10: 45 - 12: 15
I. OTURUM
 
 
(A SALONU)
(Yeni Anayasa Arayışı )
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Atar
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Yusuf Tekin (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı) - Demokratik Bir Temsil ve Seçim Süreci Açısından Yeni Anayasa İçin Öneriler
Doç. Dr. Faruk Bilir & Arş. Gör. Cansu Büşra Kartal (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Yeni Anayasanın Temel Çizgileri
Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Türkiye’de 1982 Anayasasından Kaynaklanan Güncel Sorunlar
Elşad Nasirov (Bakü Devlet üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Azerbaycan Anayasası’nın Kabul Edilmesi ve Değiştirilmesi Süreci
 
 
12: 15 - 13: 30 ÖĞLE YEMEĞİ (OMÜ KONUKEVİ)
 
13: 30 -14: 45
II. ve III.  OTURUMLAR
 
(A SALONU)
(Anayasa Hukuku I)
Oturum Başkanı
Dr. Alpaslan Altan
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Elmira Süleymanova (Azerbaycan Cumhuriyeti Ombudsmanı) - Hukuk Eğitiminde ve Hukuki Bilinçlendirmede Ombudsmanın Rolü
Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) -Anayasa Yapım Sürecinde Demokrasi Sorunu
Doç. Dr. Ayhan Döner (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasacılık ve 1982 Anayasasında Özgürlük ve Devlet İkilemi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akpınar (Turgut Özal Üniversitesi İİBF) - Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Demokratikleşmenin Önündeki Kurumsal Engeller
 
 
14: 45 -15: 00 ARA (ÇAY FASLI)
 
15: 00 -16: 30
IV. ve V.  OTURUMLAR
 
(A SALONU)
(Anayasa Hukuku III)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hasan Tunç
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Emir Aliyev (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) -  İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kuralların Milli Anayasalarda Düzenlenmesi.
Yrd. Doç. Dr. Murat Tumay (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasında ‘Demokratik Bir Toplumda Gereklilik’ Konsepti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden Bir Yansıma
Yrd. Doç. Dr. Ali Tarık Gümüş (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Anayasa ve Uluslararası Belgelerde Sosyal ve Ekonomik Haklar
Yrd. Doç Dr. Fatih Öztürk (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı
 
 
16: 30 -16: 45 ARA (ÇAY FASLI)
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
4 MAYIS 2012 CUMA                             A SALONU                                                     I. GÜN
 
16: 45 -18: 15
VI. ve VII.  OTURUMLAR
(A SALONU)
(Anayasa Hukuku IV)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Osman Kaşıkçı
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları & Arş. Grv. Metin Baykan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi)-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Dostane Çözüm Yöntemi)
Dr. Mehmet Ali Zengin (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi
Yrd. Doç. Dr. Eral Topçu (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Anayasalarda Değiştirilemez Hükümler
Yrd. Doç. Dr. Bülent Algan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeterli Bir Yaşam Standardı Hakkı: Yeni Anayasada Yer Alması Gerekli Bir İnsan Hakkı
Prof. Dr. Osman Kaşıkçı (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Tartışmalarındaki Önemli Bazı Hususlara İlişkin Osmanlı Uygulaması
Prof. Dr. Osman Pehlivan & Arş. Grv. Hilal Yazıcı (Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Yapım Sürecinde ve İçeriğinin Belirlenmesinde Demokratik Tavır ve Katılımın Önemi
 
19: 30 AKŞAM YEMEĞİ (AMİSOS TEPESİ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
5 MAYIS 2012 CUMARTESİ                              A SALONU                                            II. GÜN
09: 15 - 10: 45
VIII. ve IX. OTURUMLAR
(A SALONU)
(Ceza Hukuku I)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hakan Hakeri
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Uygulamada İhsası Rey Sorunu
Doç. Dr. Mehmet Arıcan (Polis Akademisi Öğretim üyesi) - Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri ve Tutuklama Koruma Tedbiri
Dr. Yusuf Solmaz Balo (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı) - Türk Hukukunda Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu, Uygulama ve Gelişmeler
Dr. Zeki Yıldırım (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı) - CMK uyarınca duruşmada tercüman Bulundurulması gereken haller
 
10: 45 -11: 00 ARA (ÇAY FASLI)
 
11: 00 - 12: 30
 X. ve XI.  OTURUMLAR
(A SALONU)
(Ceza Hukuku II)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bülent Olcay
Danıştay Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nihat Kanbur (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Ceza Hukukunda Kadının Fiziksel ve Cinsel Şiddetten Korunmasına Yönelik Güncel Gelişmeler
Baharak Shahed, (Master Of Criminal Law And Criminology, Mazandaran University, Iran) & Tooraj Jamshidi (Master Of Civıi Law, Tehran University, Iran) - İran Ceza Hukukunda Uyurgezer Katillerin Cezalandırılabilirliği
Dr. Raana Khan (Pakistan Anayasa Mahkemesi Avukatı) - Öldürme Olaylarında Deliller, İspat ve AdliTıp
Dr. Yalçın Şahinkaya (Adalet Akademisi Koordinatör Hakim) Basılmamış Eserlere Elkoyma, İfade Özgürlüğü ve Terör Suçlarının Soruşturulması
 
 
12: 30 - 14: 30 ÖĞLE YEMEĞİ (Fevzinin Yeri)
 
14: 30 - 16: 00
 XII. ve XIII.  OTURUMLAR
(A SALONU)
(Ceza Hukuku III)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Aydın Kasımov (Aviasia Üniversitesi Hukuk ve iktisadiyat Fakültesi Dekanı) - Azerbaycan Cumhuriyetinin Uzun Süre Hapis ve Müebbet Hapis Cezasına Çarptırılmış Mahkumların Yönetilmesi ve Onlarla İletişim Kurulmasının Özel Sorunları
Dr. Ekrem Çetintürk (Adalet Bakanlığı Kanunlar Daire Başkanı) - Türkiye’de Uzlaşmanın Benimsenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Öğr. Grv. Mustafa Zeki Yıldırım (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Bilişim Suçları Mevzuatımızın Değerlendirilmesi.
Tural Hacıyev (Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Devlet İdarecilik Akademisi Siyasi İdare etme Fakültesinin Devlet Kuruculuğu ve Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) - Ceza Hukuku Nazariyesinde Bazı Gelişmeler
 
16: 00  -16: 15 ARA (ÇAY FASLI)
 
 
 
 
 
 
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
5 MAYIS 2012 CUMARTESİ                              A SALONU                                            II. GÜN
 
16: 15 - 17: 45
XIV. ve XV.  OTURUMLAR
(A SALONU)
(Hukuk Felsefesi ve Türk Hukuk Tarihi)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendioğlu
RTÜK üyesi
Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yargılama Etkinliğinin Fizyolojisi ve Yargıç Figürü
Doç. Dr. Abdullah Demir (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) -Hukukta Yorumda Kullanılan Külli Kaideler (Genel Hukuk Prensipleri, Legal Maxim
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Geçmişten Günümüze Türkiye’de Hukuk Tarihi Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi)- Siyasal Rejimde Kökten Değişim: Hukuk Devletinin Sonu mu?
Yrd. Doç. Dr. Kemal Şahin (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı Üzerine
 
 
 
18: 30-20: 00 OTOBÜSLE ŞEHİR GEZİSİ
 
20: 00 AKŞAM YEMEĞİ (OMTEL DENİZ)
 
4 MAYIS 2012 CUMA                                         B SALONU                                          I. GÜN
13: 30 -14: 45
II. ve III.  OTURUMLAR
 
(B SALONU)
(Anayasa Hukuku II)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Erdal Tercan
Anayasa Mahkemesi Üyesi
Doç. Dr. Yüksel Metin (Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Pratiğinde “De minimisnoncurat” İlkesi: 14 Nolu Protokol İle Getirilen Yeni Kabul Edilebilirlik Ölçütü
Doç. Dr. Hüseyin Özcan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Etkin Bir İç Hukuk Yolu Olarak Bireysel Başvuru Yolu
Sami Sezai Ural (Yargıtay Üyesi) - Bireysel Başvuru Uygulamasında Yüksek Mahkemeler İle Anayasa Mahkemesi İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Bireysel Başvuruların Kamusal Hayatın Anayasallaştırılmasındaki Rolü
 
 
14: 45 -15: 00 ARA (ÇAY FASLI)
 
15: 00 -16: 30
IV. ve V.  OTURUMLAR
 
(B SALONU)
(Medeni Hukuk II)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Süleyman Yalman
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Tiftik & Arş. Gör.  Esra Öztürk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesinin Olması Gereken Hukuk Açısından Eleştirisi
Doç. Dr. Faruk Acar (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesine İlişkin Yenilikler
Doç. Dr. Mehmet Altunkaya (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Türk Borçlar Kanunu’nun Sözleşmenin Kuruluşu ve Şekline İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) & Doç. Dr. Süleyman Yalman (Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Satım Sözleşmesine İlişkin Bazı Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
 
 
 
16: 30 -16: 45 ARA (ÇAY FASLI)
 
16: 45 -18: 15
VI. ve VII.  OTURUMLAR
(B SALONU)
(Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku I)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seyithan Deliduman
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. İbrahim Ercan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla İcra İflas Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Topuz (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) -  Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Mirasçıların Davayı Etmelerinin Usul Hukuku Bakımından Yol Açtığı Sorunlar
Av. Salih Önder  (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) - Tarafsız Ön Değerlendirme
 
 
19: 30 AKŞAM YEMEĞİ (AMİSOS TEPESİ)
 
 
 
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
5 MAYIS 2012 CUMARTESİ                              B SALONU                                          II. GÜN
09: 15 - 10: 45
VIII. ve IX. OTURUMLAR
(B SALONU)
 (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Murat Şen
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat Şen (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) -Esnek Çalışma Bağlamında Geçici Çalışma Ve Özel İstihdam Büroları
Prof. Dr. Fatih Uşan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Toplu İş İlişkileri Kanununun Sendikal Güvenceler Bakımından Getirdiği Yenilikler
Prof. Dr. Alış Kasımov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Azerbaycan Cumhuriyetinin İş Hukuku Mevzuatının Üstün ve Eksik Yönleri
Yrd. Doç. Dr. Recep Makas (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Gelişmeler
 
10: 45 -11: 00 ARA (ÇAY FASLI)
 
11: 00 - 12: 30
 X. ve XI.  OTURUMLAR
(B SALONU)
(Ticaret Hukuku I)
Oturum Başkan
Prof. Dr. Kemal Şenocak
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. İbrahim Arslan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 400/3. Maddesi Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. MübarizYolcuyev & Qurbet Memmedov  (Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Hukukuyla Mukayeseli Olarak Azerbaycan Hukukunda Sigortalının Sözleşme Öncesinde Beyan Yükümlülüğü)
Doç Dr. Elçin Halefov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Azerbaycan`da Ticaret Hukukunun Gelişme Süreci
Yrd. Doç. Dr. Barış Günay (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Muhtemel Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hava Hukukunda Karışıklık Çıkaran Yolculara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar
 
12: 30 - 14: 30 ÖĞLE YEMEĞİ (Fevzinin Yeri)
 
14: 30 - 16: 00
 XII. ve XIII.  OTURUMLAR
(B SALONU)
(Ticaret Hukuku II)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sami Karahan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sami Karahan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi İle İlgili Değişiklikler
Doç. Dr. Pınar Akan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Deniz Kazalarıyla İlgili Uygulamada Karşılaşılan Temel Hukuki Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Bankaların, Telekominikasyon Şirketlerinin Ve Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığından Doğan Sorumlulukları
Yrd. Doç. Dr. Eda Giray (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Çek hukukunda güncel gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Borsada işlem Gören Anonim Şirket Paylarının Ziyai ve İptali
 
16: 00  -16: 15 ARA (ÇAY FASLI)
 
 
 
 
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
5 MAYIS 2012 CUMARTESİ                              B SALONU                                          II. GÜN
16: 15 - 17: 45
XIV. ve XV.  OTURUMLAR
(B  SALONU)
(Uluslararası Hukuk)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Özcan
Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Behram Zahidov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü Müdür Yardımcısı) - Nikolas Sarkozy`nin “Ermeni Soykırımı” İnkarını Suç Sayma Çabalarına Hocalı Soykırımı Bağlamında Bakış
Prof. Dr. Rüstem Memmedov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hazar Denizinin Uluslararası Güvenlik Sorunları
Dr. Murat Yardımcı (Adalet Akademisi başkan Yardımcısı) - AİHM İçtihatları Bağlamında Vicdani Red
Arş. Grv. Fatmagül Kale & Arş. Grv. Mehmet Fatih Hüner (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi)- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Koruma Sisteminde Bir “Geri Adım”: 14 Nolu Protokol
Zaur Velimehmetli (Azerbaycan Ombudsmanının  Uluslararası İlişkiler Danışmanı) - İnsan Haklarının Etkili Korunmasında Milli ve Uluslararası İşbirliği
 
 
 
18: 30-20: 00 OTOBÜSLE ŞEHİR GEZİSİ
 
20: 00 AKŞAM YEMEĞİ (OMTEL DENİZ)
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
4 MAYIS 2012 CUMA      &nbnbsp;                                  C SALONU                                          I. GÜN
 
13: 30 -14: 45
II. ve III.  OTURUMLAR
 
(C SALONU)
(Medeni Hukuk I)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Tiftik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Hakan Acar (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeni Borçlar Kanununda Haksız Fiiller Konusunda Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Seçkin Topuz (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşe Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Durumunu Düzenleyen TMK m. 181 f. 2 Hükmünün Anayasanın Aileyi Koruyan 41.Maddesi Yönünden İncelenmesi
Prof. Dr. Mais Aliyev (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Tıp Hukukunun Çağımızda Bağımsız Hukuk Dalı Olarak Şekillenmesinin Nazarı Esasları
Doç. Dr. Server Süleymanlı (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Eşya Hukukundaki “Açıklık” ve “İtimadın Korunması” İlkeleri Işığında Azerbaycan Mevzuatındaki Bazı Düzenlemelerin Amaca uygunluğu
Araş. Gör. Halid Korkusuz & Araş. Gör. Kenan Ustahaliloğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) Nükleer Kazalardan Kaynaklanan Zararlarda Zamanaşımı
 
14: 45 -15: 00 ARA (ÇAY FASLI)
 
15: 00 -16: 30
IV. ve V.  OTURUMLAR
 
(C SALONU)
(Medeni Hukuk III)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Alış Kasımov
Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Metin İkizler (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Hukukunda Vakıfların Amacı İle İlgili Bazı Sorunlar, Değerlendirme ve Öneriler
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Canbolat (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )- Türk BK’nun 32. Maddesi Karşısında Esaslı Saik Hatası ve Uygulama Alanı
İsmayıl İsmayıllı (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) - Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Azerbaycan Hukukunda Anapara İpoteğinin Teminat Kapsamındaki Alacaklar
Araş. Gör. Elif Şen & Araş. Gör. Zeynep Özcan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Müteselsil Borçluluk
 
 
16: 30 -16: 45 ARA (ÇAY FASLI)
 
16: 45 -18: 15
VI. ve VII.  OTURUMLAR
(C SALONU)
(Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku II)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Tiftik
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Recep Akçan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Tebligat Kanunu Değişiklikleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Türk Yargı Sisteminde “Gecikme” Sorunu ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - HMK Değişikliklerinin İhtiyati Tedbir Kararlarına Etkisinin Milletlerarası Usul Hukuku Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Alikram Abdullayev (Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi, Rektör Yardımcısı) &Hasan Arı (Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Zengin (İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü) - Etik Ve Yargı Etiği
 
 
19: 30 AKŞAM YEMEĞİ (AMİSOS TEPESİ)
 
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
5 MAYIS 2012 CUMARTESİ                              C SALONU                                         II. GÜN
16: 15 - 17: 45
XIV. ve XV.  OTURUMLAR
(C SALONU)
(Spor Hukuku)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Türk Hukukunda Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
Durmuş Ali Genç (Yargıtay Tetkik Hakimi)- Türk Medeni Kanunu Ve Dernekler Kanunu Kapsamında Spor Kulüplerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Artuç: (Yargıtay Tetkik Hakimi) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan tahkim uyuşmazlıklarına genel bakış
Mine Kaya: (Yargıtay Tetkik Hakimi) Sporda Şiddet ve Düzensizlikten Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu
Yrd. Doç. Dr. Mürsel Akdenk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu) - Karşılaştırmalı Sağlam ve Engelli Gençlik  ve Sporda Değişik Bölümlerde Hukuk  Eğitimi Çalışmaları (Avrupa Birliği; Kafkasya; Karadeniz, Asya ve Pasifik Konseyinde Farklı Gelişmeler)
 
 
 
18: 30-20: 00 OTOBÜSLE ŞEHİR GEZİSİ
 
20: 00 AKŞAM YEMEĞİ (OMTEL DENİZ)
 
III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI
6 MAYIS MAYIS 2012 PAZAR (ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ             III. GÜN
 
10: 00 - 11: 30
 XVI. ve XVII. OTURUMLAR
(İdare Hukuku)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri
Doç. Dr. Yasin Sezer & Arş. Grv. Recep Kalkan (Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi )- 1982 Anayasasında Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı
Doç Dr. Ferhad Mehdiyev (Qafqaz Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölüm Başkanı) - İyi İdare Etme ve E Devlet
Yrd. Doç. Dr. Yakup Gönen & Arş. Grv. Zehra Karakuş (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ) - Yargısal İçtihatlarda Kişisel Kusur ve Karşılaşılan Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Alptekin Aktalay (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hukuk Devleti-Eşitlik İlkesi ve İdare Hukuku Öğretisinin Dili
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Yeni Anayasa İçin İdari ve Yargısal Reform Önerileri
Doç. Dr. Hayrettin Eren (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Devlet Denetleme Kurulu Kamu Denetçiliği Kurumu İlişkisi
 
12: 00-12: 30 KAPANIŞ KONUŞMASI
 
13: 00 ÖĞLE YEMEĞİ (GÖL RESTAURANT)