Farazi Duruşmalar 29 Nisan 2016


Farazi Duruşma 
29 Nisan 2016 tarihinde fakültemiz duruşma salonunda fakültemiz 4.sınıf öğrencileri Ceza Muhakemesi Dersinde uygulamalı Farazi Dava duruşması yapmışlardır. Araş. Gör. Merve KOCABICAK’ın kordinasyonunda oluşturulan öğrenci takımlarında iddia, savunma ve karar mercilerinde görev alacaklar belirlenmiştir. Önceden verilen örnek bir olay üzerinde çalışan öğrenciler bilgileri bu olay üzerinde tatbik etmişlerdir. Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal TOPÇU’nun eşliğinde farazi duruşma esnasında uzun hukuki tartışmalar yaşanmıştır.