Farazi Dava Duruşmaları (29.04.2015)


FARAZİ DAVA DURUŞMALARI

29 Nisan 2015 tarihinde fakültemiz duruşma salonunda fakültemiz 4.sınıf öğrencileri Ceza Muhakemesi Dersinde uygulamalı Farazi Dava duruşması yapmışlardır. Araştırma Görevlisi Zekiye Özlem ERSOY YILMAZ’ın koordinasyonluğunda oluşturulan öğrenci takımlarından iddia, savunma ve karar mercilerinde görev alacaklar belirlenmiştir. Önceden verilen örnek bir dava dosyası üzerinde çalışan öğrenciler teorik bilgileri bu dosya üzerinde tatbik etmişlerdir. Yrd.Doç.Dr. Namık Kemal TOPÇU’nun mahkeme başkanı olarak yönettiği farazi dava duruşmasında uzun hukuki tartışmalar yaşanmıştır.