5.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu (27 Nisan 2013)


5.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu (27 Nisan 2013)
 
Çarşamba Belediyesi ve OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi tarafından, “Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu”nun bu yıl 5.’si düzenlendi.
Çarşamba Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyum Hukuk Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik, fakülte, bölümleri ve Ali Fuad Başgil hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Her memleketin kendine has özellikleri var. Çarşambamızın da bu bakımdan kendine has özellikleri var. Önemli bir konumu var. Bunların hepsinin üzerinde bizim Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil gibi bir değerimiz var. Başgil’in ailesi Çarşamba’nın köklü ailelerindendir. Çarşambamız ilim irfan merkezlerinden biridir. Başgil de bu noktada ilim irfan konusunda bizim önemli değerlerimizdendir. İlk olarak 2007 yılında başladığımız sempozyumlarımızı son 2 yıldır üniversitemizle birlikte yapıyoruz. Bu yılki toplantımızda ifade özgürlüğü tartışılacak. Merhum Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’lin bu konuda önemli eserleri bulunmakta. Ali Fuad Başgil hocamız, ‘Hak ve Hukuku iyi tanıyın ki hak ve hukuk erbabı kimdir bilinsin’ diyor. 1960 darbesinden sonra, 1962’de kaleme aldığı ‘Demokrasi Yolunda’ adlı eserinin hemen girişinde demokrasinin formülünü Başgil şöyle ifade ediyor; iyiliğin yanında kötülüğün karşısında olmak ve kötülüğe mücadele etmek. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, “Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Türkiye’mizde yakın zamanlarda, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüğe ve demokrasiye değerli katkılar yaptığını düşündüğüm Ergun Özbudun hocamızın anayasa çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Burada kendisinden de faydalanacağız. Ayrıca değişik üniversitelerden gelerek sunum yapacak hocalarımıza da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Düzenlenen sempozyumun ilk oturumu “Değişik perspektiflerden ifade özgürlüğü” başlığı altında yapıldı. Düzenlen oturumda İstanbul Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Ergun Özbudun, ifade özgürlüğü ve demokrasi başlığı altında sunum yaptı. Özbudun, gerçeklere ifade özgürlüğü sayesinde ulaşılabileceğini belirterek, “Din ve vicdan hürriyeti de insanın kendisini ifade edebilmesiyle alakalıdır. Ticaret hürriyeti de diğer bir özgürlüktür. Dolayısıyla ifade özgürlüğü çok çeşitli özgürlükler ile bütünleşmektedir. Siyasi teorisyenler, ifade hürriyeti üzerine çeşitli yorumlar yaparak, ‘gerçeğe ulaşmanın yolu ifade özgürlüğü olmadan olmaz, kişilik gelişmesi de mümkün olmaz’ demişlerdir. İfade özgürlüğünde hoşgörü toplumun önemli bir kesimini kavramalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üye ülkelerine takdir hakkı veriyor. İsveç’te suç olan bir davranış başka bir ülkede suç olmayabilir.” şeklinde konuştu.
Özbudun’un ardından yine İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yazıcı, İfade özgürlüğü ve siyasi partiler konulu sunumunu gerçekleştirdi. İlk oturumun son konuşmacısı ise Yalova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kemal Şahin oldu. Kemal Şahin de, “Evrensellik-Görecelilik Bağlamında İfade Özgürlüğü” başlıklı sunum yaptı.
Sempozyumun ilk oturumu düzenlenen plaket takdimin ardından son buldu.
Öğleden sonraki ikinci oturumda ise Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencileri, “Azerbaycan Anayasasında İfade Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü”, “Bilim ve Sanat Özgürlüğü”, “Dernek Kurma Özgürlüğü”, “Kitle İletişim Özgürlüğü” konularında sunum yaptılar.
Sempozyuma; OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Halis Ölmez, Rektör Yrd. Prof. Dr. Mahmut Aydın, Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dündar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Kemal Subaşı, Ayvacık Kaymakamı Ufuk Akıl, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.