4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu(14 Nisan 2012)


4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu(14 Nisan 2012)
 
4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu
Çarşamba Belediyesi ve Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi işbirliğiyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Kongre Salonu’nda, “4. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu” düzenlendi.
Sempozyumun ilk bölümünde, “1. Genç Anayasa Hukukçuları Kongresi” başlığı altında sunumlar yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Ali Fuad Başgil hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Ali Fuad Başgil’in büyük bir isim olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Yapılan sempozyumlarda 4 yıl içersinde çok büyük mesafeler aldık. Bunun en büyük sebebi Ali Fuad Başgil’in isminde yatıyor. Bazı insanlar vardır ki, ölümünden sonra da değer üretmeye, fayda sağlamaya devam ederler. Ali Fuad Başgil böyle büyük bir isimdir. Ali Fuad Başgil Sempozyumu ile başlayan süreçte Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültemiz doğdu. Hukuk Fakültemizin kurulmasında ve bu noktaya gelmesinde en büyük katkı ve destek OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’a aittir. Ali Fuad Başgil öncelikle bir bilim adamı, siyasetçi ve hukukçuydu. Ama onun bilim adamı kişiliğine uygun olarak onun memleketine Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nden sonra Çarşamba İletişim Fakültesi’nin yapımına da imkân sağlayarak bize o yetkiyi veren yine Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Akan’dır. İmkan verilirse 3. üniversiteyi de bu alan içersine, OMÜ’nün bir kampüsü olarak alıp, bu gelişime katkı sağlamak istiyoruz. Belediye olarak bunu öncelikli görevimiz olarak algılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın desteği ile ilçemize Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Konferansların artmasını dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin henüz eğitimde 2. yılını doldurmadan düzenlediği ya da katkı sağladığı bilimsel toplantıların sayısı çok fazla. Gerçekten bu kadar kısa sürede ve yoğun bilimsel etkinlik göstermek gıpta edilecek bir husustur. Öğrencilerimiz bu sunumlarında ya da hukuk meselelerine bakışlarında okudukları kitapların veya hocaların çizgileri içerisinde mi kalıyor yoksa farklı bakış açısı getiriyorlar mı bunları göreceğiz.” şeklinde konuştu.
Çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerin yaptığı sunumların ardından sempozyuma geçildi. Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise “Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı” konusu ele alındı.
Sempozyuma; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
 

4. ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL ve ÇARŞAMBA SEMPOZYUMU
14 Nisan 2012 Çarşamba/Samsun
 
 
PROGRAM
09.00-9.30: Açılış ve Protokol Konuşmaları
 
 
ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL
I. GENÇ ANAYASA HUKUKÇULARI KONGRESİ
 
I. OTURUM
 (Öğrenci Sunuları)
9.30-10.00
 Yeni Anayasanın Yapım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
10.00-10.30
Yeni Anayasada Değiştirilemez Maddeler ve Cumhuriyetin Nitelikleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
10.30-1045 ARA
10.45-11.15.00
Yeni Anayasada Temel Hak ve Hürriyetler
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
11.15-11.45
Yeni Anayasada Seçim ve Hükümet Sistemi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Plaket Takdimi
12.15-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
(Öğrenci Sunuları)
12.15-12.45
Yeni Anayasada Yasama Organıyla İlgili Hükümler
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13.45-14.15
Yeni Anayasada Yürütme Organıyla İlgili Hükümler
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14.15-14.45
Yeni Anayasada Yargı Organıyla İlgili Hükümler
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14.45-15.15
Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Plaket Takdimi ve Ödüllerin Verilmesi
15.15-15.30 ARA
 
 
TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASA ARAYIŞI
(Öğretim Üyelerinin Sunuları)
I. OTURUM
 15.30 -16.45
         Oturum Başkanı
   Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Ondokuz Mayıs Üniv. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı
Arş. Grv. Metin BAYKAN
Ondokuz Mayıs Üniv. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Arş. Grv.
Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in  Türk Anayasa Hukukuna Katkısı
Yard. Doç. Dr. Eral Topçu
Akdeniz Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
 Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Üzerine
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Ondokuz Mayıs Üniv. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri
Doç. Dr. Yüksel Metin
Süleyman Demirel Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
 Yeni Anayasada Temel Hak ve Hürriyetler
Doç. Dr. Kasım Karagöz
Erciyes Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Yeni Anayasada Siyasi Partiler Rejimi
16.45-17.00  ARA
 
II. OTURUM
17.00-18.00
Oturum Başkanı
         Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI
Ondokuz Mayıs Üniv. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Doç. Dr. Faruk Bilir
Selçuk Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Yeni Anayasada Seçim ve Hükümet Sistemi
Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy
Atatürk Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Yeni Anayasada Yasama Organı
Yard. Doç. Dr. İbrahim Uğur Esgün
Akdeniz Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi
Yeni Anayasada Yürütme Organı
Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez
Karadeniz Teknik Üniv. İİBF Dekanı
 Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve Yeni Anayasada Yargı İle İlgili Öneriler
 
ŞEHİR GEZİSİ VE AKŞAM YEMEĞİ
 
 
DÜZENLEME KOMİTESİ:
Çarşamba Belediye Başkanlığı
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI
Arş. Grv. Metin BAYKAN
TARİH: 14 Nisan 2012
YER: OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Kongre Salonu Çarşamba/ SAMSUN

 
KONAKLAMA ve ULAŞIM BİLGİLERİ
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Hale Gündüz (ÖĞRENCİ)
Mehmet Kurtulan (ÖĞRENCİ)
Hilal Yazıcı (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Yusuf Şevki Hakyemez (ÖĞRETİM ÜYESİ)
 
ULAŞIM: Özel araçlarıyla gelecekler
KONAKLAMA:
 
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Yeşim Akbalık (ÖĞRENCİ) (35014962426)
Meltem Kucur  (ÖĞRENCİ) (25787303960)
Cansu Büşra Kartal (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) (28084038238)
Faruk Bilir (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ) (47083881706)
 
ULAŞIM: Uçakla gelecekler
KONAKLAMA:
 
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Erdal Fatih Tozoğlu (ÖĞRENCİ)
Abdulsamet Şahin (ÖĞRENCİ)
Müge Belge (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
 
ULAŞIM: Otobüsle gelecekler
KONAKLAMA:
 
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Fulya Altıkulaç (ÖĞRENCİ) (59758129488) - 0.535 355 83 11
Edip Ayhan Balkaya (ÖĞRENCİ) ( 47128002318) - 0.543341 06 60
Eral Topçu (ÖĞRETİM ÜYESİ) (32015255182) -   0.532 710 90 21
İbrahim Uğur Esgün (ÖĞRETİM ÜYESİ) 45901171312 - 0.536 230 78 37
 
ULAŞIM: Uçak ile gelecekler
 
 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Yağmur Önem (ÖĞRENCİ) (24976398862) – 0554 848 69 04
Şerife Keskin (ÖĞRENCİ)  (21835177644) – 0533 437 45 88
Veli Çiçekkaya (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)- 40744781162 – 05349324799
Yüksel Metin (ÖĞRETİM ÜYESİ) – 13009609884- 05334518797
 
ULAŞIM: Uçak ile gelecekler
KONAKLAMA:
 
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Neslihan Akgül (ÖĞRENCİ)
Bekir Kılınç (ÖĞRENCİ)
Kemal Günler (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Mehmet Tevfik Gülsoy (ÖĞRETİM ÜYESİ)
 
ULAŞIM: Uçak ile gelecekler
KONAKLAMA:
 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Ahmet Selçuk Aslantaş (ÖĞRENCİ) (30262741106) D.t. 28.02.1993
Adem Subaşı (ÖĞRENCİ) (69823183482) D.t. 04.08.1989
Gökhan Sümer (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
 
ULAŞIM: Uçak ile gelecekler
KONAKLAMA:
 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Furkan Gül (ÖĞRENCİ)
Yasir Dölek (ÖĞRENCİ)
Abdulkadir Saka (AR. GÖREVLİSİ)
Kasım Karagöz (ÖĞRETİM ÜYESİ) 

Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/4-ord-prof-ali-fuad-basgil-ve-carsamba-sempozyumu23170.jpg
Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/4-ord-prof-ali-fuad-basgil-ve-carsamba-sempozyumu23137.jpg
Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/prof-dr-mustafa-tiftik23119.jpg
Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/huseyin-dundar23120.jpg
Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/4-ord-prof-ali-fuad-basgil-ve-carsamba-sempozyumu23183.jpg
Açıklama: http://www.omu.edu.tr/UserFiles/ArticleFiles/kucuk/4-ord-prof-ali-fuad-basgil-ve-carsamba-sempozyumu23149.jpg
Açıklama: C:\Users\nuran karakum\Desktop\HUKUK RESİMLER\4.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil Çarşamba Sempozyumu 14 Nisan 2012\Vedat Keser'in çektikleri\CIMG2591.JPG
 
Açıklama: C:\Users\nuran karakum\Desktop\HUKUK RESİMLER\4.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil Çarşamba Sempozyumu 14 Nisan 2012\Vedat Keser'in çektikleri\CIMG2627.JPG
 
Açıklama: C:\Users\nuran karakum\Desktop\HUKUK RESİMLER\4.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil Çarşamba Sempozyumu 14 Nisan 2012\Vedat Keser'in çektikleri\CIMG2638.JPG
 
Açıklama: C:\Users\nuran karakum\Desktop\HUKUK RESİMLER\4.Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil Çarşamba Sempozyumu 14 Nisan 2012\Vedat Keser'in çektikleri\CIMG2613.JPG