Öğrencilerimizin Kampüse ATM cihazı talebi hk.

Author: | Date: April 5, 2018

Öğrencilerimizin ve personelin yoğun talebi dikkate alınarak Kampüsümüze ATM cihazları kurulması yönündeki girişimlerimiz sonucu
Rektörlüğümüz tarafından yer tahsis edilmiş ve ATM kurulması yönünde ihaleye çıkmıştır. İhale sonucuyla ilgili belge ilişiktedir. Öğrencilerimize duyurulur.

İhale sonuç belgesi için tıklayınız.