Öğrenci Sınav Yönergesi


                                                          SINAV YÖNERGESİ
a) Sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmek yasaktır.
b) Sınavın başlamasını takiben 20 dakika içinde ve sınavın bitiminden 5 dakika önce sınav salonundan çıkış yapılmasına izin verilmeyecektir.
c) Öğrencilerin sınav esnasında herhangi bir sebeple sınav salonundan kısa bir süre için bile olsa çıkmalarına izin verilmeyecektir.
d) Sınav salonundan çıkan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
e) Sınav süresince öğrencilerin kendi aralarında alçak sesle dahi olsa konuşmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemelerinin yasaktır.
f) Sınav süresince öğrenciler; gözetmenlerin, genel gözetmenlerin ve dersin sorumlusu öğretim elemanının her türlü uyarısına uymak zorundadır.
i) Öğrencilerin sınavlarda öğrenci kimliği ya da öğrenci belgesini yanlarında bulundurması zorunludur. Bu belgelerin sınav başlamadan önce sıraların üzerine çıkarılması gerekmektedir. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
j) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında soruşturma işlemleri başlatılacaktır.
l) Soruların ve/veya bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.
m) Öğrencilerin sınav günü önceden ilan edilecek giriş salonu ve sıra numarası haricindeki yerlerde sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. (İlgili listeler sınav başlamadan en geç 30 dakika içinde sınav salon kapılarında askıya çıkarılacaktır.)