Ali Fuad Başgil ve Siyasi Düşünceleri Uluslararası Sempozyumu