2017-2018 Öğretim Yılı Yedekten Kayıtlanmaya Hak Kazananlar(Yatay Geçiş Ortalamaya Göre)