Tarihçe


Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan ve güzel kentlerinden Samsun’da kuruldu.
 
9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ ve akabinde,  25 Ağustos 2011 tarih ve 2011/39 sayılı Başkanlık kararı ile Prof. Dr. Mustafa TİFTİK atandı.
 
İlk çalışmalarımız, fakülteye 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alarak öğretime başlamak için gerekli olan asgari öğretim üyesi sayısını sağlamaya yönelik oldu. Belirtmek gerekir ki, ülkemizde açılan çok sayıda hukuk fakültesine karşın, yetişmiş hukukçu öğretim üyesi konusunda had safhada sıkıntı vardır. Bu nedenle, bir hukuk fakültesinin bina, teçhizat vs. bakımından kurulması kolaysa da, öğretim üyesi ve özellikle nitelikli öğretim üyesi temini bakımından büyük güçlükler bulunduğu açıktır.
 
Buna rağmen şu aşamada YÖK’ün 1., 2. ve 3. sınıflar için belirlemiş olduğu kriterleri karşılayacak öğretim üyesi sağlanmıştır. Böylece, birinci sınıftaki roma hukuku, medeni hukuk, anayasa hukuku gibi ana dersleri; ikinci sınıftaki ceza hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk ve hukuk tarihi, üçüncü sınıftaki medeni usul hukuku derslerini verecek öğretim üyelerimiz atanmış bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda da milletlerarası özel hukuk alanında da yurt dışında doktorasını tamamlamak üzere olan bir araştırma görevlimiz, öğretim üyesi olarak atanmış olacaktır.
 
2011 yılında ki akademik kadromuz; 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent (Bir başkası 40/b ile görevli) olmak üzere toplam 7 öğretim üyesinden oluşmaktadır.
 
Ayrıca 2011 yılında değişik alanlarda 7 Araştırma Görevlisi daha  göreve başlamış olup, araştırma görevlisi sayımız 19’a yükselmiştir. Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız.
 
2011 yılında öğrenci sayımız(yatay geçişle ve afla gelenler dahil);  108 Hukuk 1. Sınıf, 88 Hukuk 2. Sınıf olmak üzere 196’ya yükselmiştir.
 
Bu arada fakültemizde; “Japon Hukuku” ve “Türkiyedeki Misyonerlik Faaliyetleri” konulu iki konferans gerçekleştirilmiştir.
 
Fakültemiz için, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın gayretleriyle,  Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından bina yapılarak Fakültemize devredilmiştir. Binamız 1200 öğrenci kapasiteli amfi, 2 derslik, 4 seminer salonu, 1 duruşma salonu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı ve 48 öğretim elemanı ofisinden oluşmaktadır.
 
 Fakültemizde öğretim üyelerinin tamamlanmasıyla beraber klasik hukuk müfredatının ötesinde bir öğretim planı hedeflenmektedir. Bu çerçevede iki sene içinde temel hukuk derslerinin verilerek, sonraki iki yıl içinde uzmanlaşmanın sağlanması ve hâkim-savcı olmak isteyen öğrencilerimize de bu sınavlara hazırlık yönünde katkıda bulunulması düşünülmektedir. Böylece diğer hukuk fakültelerine nazaran daha değişik bir müfredat ile farklılık oluşturulması hedeflenmektedir.
 
 
Ayrıca çok sayıda seçimlik ders ve sosyal yaşama yönelik dersler de öngörülmüştür.