kdekan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden MERHABA.

Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan ve güzel kentlerinden Samsun’da kuruldu. 
9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına atandım. 
İlk çalışmalarımız, fakülteye 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alarak öğretime başlamak için gerekli olan asgari öğretim üyesi sayısını sağlamaya yönelik oldu. Belirtmek gerekir ki, ülkemizde açılan çok sayıda hukuk fakültesine karşın, yetişmiş hukukçu öğretim üyesi konusunda had safhada sıkıntı vardır. Bu nedenle, bir hukuk fakültesinin bina, teçhizat vs. bakımından kurulması kolaysa da, öğretim üyesi ve özellikle nitelikli öğretim üyesi temini bakımından büyük güçlükler bulunduğu açıktır. 
Buna rağmen şu aşamada YÖK’ün 1.ve 2.sınıflar için belirlemiş olduğu kriterleri karşılayacak öğretim üyesi sağlanmıştır. Böylece, birinci sınıftaki roma hukuku, medeni hukuk, anayasa hukuku gibi ana dersleri; ikinci sınıftaki ceza hukuku, borçlar hukuku, devletler umumi hukuku ve hukuk tarihi derslerini verecek öğretim üyelerimiz atanmış bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda da idare hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanında da öğretim üyelerimiz göreve başlamış olacaktır. 
Ayrıca değişik alanlarda 10 araştırma görevlisi göreve başlamış olup, bu araştırma görevlilerinin altısı değişik üniversitelerde yüksek lisans, üçü ise doktora yapmaktadır. Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız. 
77 öğrenci ile başlayan lisans öğretiminin yanı sıra kamu hukuku yüksek lisans programına da 10 öğrenci alınmıştır. Keza fakültemize bağlı olarak Adalet Meslek Yüksek Okulu da 50 öğrenci ile öğretime başlamıştır.
Bu arada fakültemiz iki de uluslar arası etkinlik gerçekleştirmiştir. Nisan ayında Uluslar Arası Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu düzenlenmiştir. 6-7 Ağustos’ta da Türkiye’de bir ilk olan ve Karadeniz’e komşu 5 ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan) ve Türkiye’den katılımcılarla I. Karadeniz Hukuk Günleri düzenlenmiştir. 
Fakültemize, Türkiye’nin en güzel kampüslerinden olan Kurupelit Kampüsü’nde yeni yapılan İİBF binasının 5. katı tahsis edilmiştir. İnşaat ve altyapı çalışmaları bittiği takdirde, fakültemiz önümüzdeki sene yeni binasında öğretime devam edecektir. 
Fakültemizde öğretim üyelerinin tamamlanmasıyla beraber klasik hukuk müfredatının ötesinde bir öğretim planı hedeflenmektedir. Bu çerçevede iki sene içinde temel hukuk derslerinin verilerek, sonraki iki yıl içinde uzmanlaşmanın sağlanması ve hâkim-savcı olmak isteyen öğrencilerimize de bu sınavlara hazırlık yönünde katkıda bulunulması düşünülmektedir. Böylece diğer hukuk fakültelerine nazaran daha değişik bir müfredat ile farklılık oluşturulması hedeflenmektedir. Müfredat hakkında geniş bilgi için http://portal.hakanhakeri.com adresine bakılabilir. 
Fakültemiz ile ilgili her türlü sorunuz ve önerileriniz için hukuk@omu.edu.tr elektronik posta adresine yazabilirsiniz. 
Fakültemizin ilk mezunları olacak öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı içinde, sevgi ve saygılarımla.


Prof. Dr. Hakan Hakeri
Dekan