Akademik İşlemler

Anabilim Dallarına göre Akademik Örgüt Şeması

Yardımcı Doçentlik İlk atanma dilekçe ve formu

Yardımcı Doçentlik tekrar atanma dilekçe ve formu

Araştırma Görevlisi İlk atanma dilekçe ve formu

Araştırma Görevlisi tekrar atanma dilekçe ve formu


ÖYP yerleştirme

MEVZUAT

DİGER FORMLAR