Etkinlikler


Prof.Dr.Gül AKYILMAZ
Öğrencilerimize Osmanlı Devleti'nde Adalet ve Eşitlik
konusu ile ilgili bildirisini sundu.

Prof.Dr.Bahtiyar AKYILMAZ
Son Mevzuat Değişikliği ışıgında
Hukuk Devletinin Hukuku Olarak İdare Hukuku
konulu bildirisini sundu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Etkinlik Bölümü ....